Kvalitetspolicy för Profiltema AB

Vi på Profiltema AB är dedikerade till att leverera produkter/tjänster av högsta kvalitet till våra kunder och att kontinuerligt förbättra våra processer för att uppfylla deras förväntningar. Vi strävar efter att vara ledande inom vår bransch och att skapa ett varaktigt förtroende hos våra intressenter.

Våra grundläggande principer för att upprätthålla och förbättra kvaliteten inkluderar:

1. Kundorientering: Vi sätter våra kunders behov i centrum av allt vi gör. Vi lyssnar aktivt på deras feedback, förstår deras krav och strävar efter att överträffa deras förväntningar.

2. Kontinuerlig förbättring: Vi strävar efter att ständigt förbättra våra produkter, tjänster och processer. Genom att följa bästa praxis, använda ny teknologi och genomföra regelbundna utvärderingar säkerställer vi att vi är på den främsta kanten av kvalitet och innovation.

3. Engagemang: Vi engagerar och utbildar oss för att säkerställa att vi har de nödvändiga kompetenserna för att leverera högsta kvalitet. Vi främjar en kultur av ansvarstagande och lagarbete för att uppnå våra gemensamma mål.

4. Effektivitet: Vi strävar efter att optimera våra processer för att uppnå högsta kvalitet med minsta möjliga resursförbrukning. Vi följer tydliga riktlinjer och standarder för att säkerställa att våra produkter/tjänster möter eller gärna överträffar kundens förväntningar.

5. Efterlevnad och laglydighet: Vi följer strikt alla relevanta lagar, regler och industriella standarder för att säkerställa att våra produkter/tjänster är säkra, pålitliga och av hög kvalitet.

6. Miljöansvar: Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön genom att implementera miljövänliga metoder och hantera våra resurser på ett ansvarsfullt sätt.

7. Partnerskap: Vi utvecklar långsiktiga och ömsesidigt fördelaktiga relationer med våra leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa att vi använder de bästa materialen och resurserna för våra produkter/tjänster.

8. Rutiner för egenkontroll: Vi utvärderar och övervakar regelbundet våra processer och prestationer. Genom att genomföra, självutvärderingar och analyser identifierar vi möjliga förbättringsområden och vidtar åtgärder för att säkerställa att våra kvalitetsmål uppnås.

9. Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder: Vi tar varje avvikelse på största allvar och ser det som en möjlighet att förbättra våra processer. När en avvikelse rapporteras analyserar vi dess orsaker noggrant för att förstå rotorsaken och vidta åtgärder för att eliminera den. Vi implementerar också förebyggande åtgärder för att minimera risken för liknande avvikelser i framtiden.

10. Systematiskt arbete för hög kundnöjdhet: Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar genom att förstå deras behov och preferenser. Genom att samla in kundfeedback, genomföra kundundersökningar och aktivt lyssna på deras åsikter identifierar vi områden där vi kan förbättra och anpassa våra produkter/tjänster för att maximera kundnöjdheten. Vi kommunicerar också aktivt med våra kunder för att säkerställa att deras åsikter och behov integreras i vår verksamhet.

Genom att följa dessa principer och genom att vara proaktiva i att identifiera och lösa kvalitetsrelaterade frågor, inklusive hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder, samt det systematiska arbetet med att hålla en hög kundnöjdhet, strävar vi efter att ständigt förbättra vår kvalitet och leverera överlägsna produkter/tjänster till våra kunder.

Denna kvalitetspolicy förankras i hela organisationen, och granskas regelbundet för att säkerställa att den fortsätter att vara relevant och effektiv för att uppfylla våra kvalitetsmål.

Jimmy Gunnevik

Profiltema AB

Ladda ner vår kvalitetspolicy